»

Tổng công ty Lương thực miền Bắc:Sản xuất kinh doanh gắn với phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (26-2-2021)

(Thanh tra)- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã chỉ đạo các đơn vị thành viên, các chi nhánh trực thuộc và các ban chuyên môn nghiệp vụ tập trung vào công việc ngay từ ngày đầu Xuân Tân Sửu, ngày 6 tháng Giêng.

Giá cả thị trường

 

 BẢN TIN GIÁ GẠO 

Ngày 19/09/2016

 

 

* Nguồn: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Oryza.com

 

* Tổng hợp: Tổ Quản lý Website - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc 

 

* Số liệu mang tính chất tham khảo. Tổng công ty

Lương thực Miền Bắc không chịu trách nhiệm liên

quan đến việc các tổ chức/ cá nhân trích dẫn, sử

dụng thông tin đăng tải để dùng vào các mục đích

kinh doanh thương mai.

Lượt truy cập: 3192657
Đặt làm trang chủLên đầu trang